başarı

Çocuklarda Kişisel Başarıların ve Güvenin Dinamikleri Nelerdir?

“Her şeyi merak ediyor, sürekli soru soruyor” diye yakınan ebeveynler aslında çocuklarının gelişimlerinin önüne taş koyuyor olabilir. Çocuklar nasıl ve neden olduğunu bilmedikleri hatta daha merak etmedikleri bir biçimde tanımadıkları, tanımlayamadıkları bir yerde, dünyada, buluyorlar kendilerini. Sorularının cevaplanması hayata karşı daha özgüvenli ve bilinçli bir tavır edinebilmelerinin temeli burada yatıyor.

başarı

başarı

Konuşmaya ve koşuşturmaya başladıkları ilk dönemler onların merak duygularını tatmin edebilmek için sahip olabilecekleri en rahat dönemdir. Okula başladıktan sonra öğretmenlerin himayesinde süren öğrenim süreci çoğu zaman çocukların merakını törpüler çünkü soru sormaya çekinir, cevap bulamaz ya da en olası ihtimalle yaşıtları tarafından alay konusu olmaktan korkarlar.

Sorular ve Cevapların Çocuk Gelişimindeki Yeri

Çocukluk döneminde karakterin şekillenmeye başladığı düşünüldüğünde ailenin ve çevrenin çocuğa karşı tutumu onun dışa dönük, iletişimi kuvvetli, yaratıcı, özgüveni yüksek ve aile ile irtibatta olan biri olmasına yardımcı olabileceği gibi tam tersi bir karakter yapısına bürünmesine de yol açabilir.

başarılı çocuk

başarılı çocuk

Çocuklarda güven duygusu aile içi iletişimin ve tutumların çok fazla değişkenlik göstermemesi ve sevginin, saygının iyi bir şekilde aktarılmasıyla mümkün olur. Çocukların bilmek istedikleri gereksiz gibi görünen sorular cevapsız kaldığında ise çocuk merakını törpülemeye, bilmediği şeylerden korkmaya başlar. Özgüvende yıpranmalar oluşabilir ve beraberinde sorusunu cevapsız bırakan kişiye karşı güveni kırılabilir. Onların dünyasını anlamak için fazla büyümüş olmak muhtemeldir ancak en azından anlamaya çalışmak ve ona bu yolculukta yardımcı olmak ebeveynlerin öncelikli görevlerindendir.

18

Yanıt Yok

Cevap Yazın