sorun

Eşler Sorunlarını Nasıl Çözmelidir?

Erkeklerle kadınların bağ kurma üslupları ve gereksinimleri farklıdır. Kadınlar duygularını gizlemeden ve sık sık anlatma gereksinimi duyabilir. Öte yandan birçok erkek, huzurlu ilişkiyi korumak için problemleri hemen halletmeye ve münakaşa yaratabilecek sorunları konuşmaktan imtina ederler. Böyle durumlarda bu farklılıkların getirdiği problemleri çözmek için eşinizle bağ kurmaya nasıl muvaffak olabilirsiniz? Bu sorunları çözebilmek için tabi ki eşlerin birbirlerine saygılı davranması gerekir.

eşler arası sorun

eşler arası sorun

Eşler Birbirlerine Nasıl Davranmalıdır?

Her şeyden önce saygı görmek için saygı göstermek gerekir. Saygılı kişi başkalarına kıymet verir ve onların hislerini anlamaya çaba harcar. Küçükken birçoğumuza, bizden daha mevkice üstün ya da daha deneyimli insanlara saygı göstermemiz gerektiği öğretilirdi. Küçükken olduğu gibi evlenince de eşimize, yani neredeyse eşit pozisyonda olduğumuz birine saygı göstermemiz gerekir.Bu durum ilk başlarda bize güç gelebilir.Eşler birbiriyle konuşurken sabırla birbirlerini dinlemeli, müsamaha göstermeli ve birbirlerine duygusallık göstermesi gerekir.

sorun

sorun

Saygı olmayan evde huzursuzluk hakimdir. Saygısızlık, eşler arasında zorlu problemlerin çıkmasına şiddetli münakaşalara sebep olabilir. Eşlerin alideki huzuru muhafaza etmek için birbirlerine kıymet vermesi, saygı göstermesi gerekir. Kadında eşine yoğun saygı göstermelidir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, eğer bir evde saygı, huzur, mutluluk, hakim değil ise, o evde yaşamaya çalışmak, evliliği sürdürmek, çocuk büyütmek belli bir noktaya kadar gidebilir. Sonrasında şiddetli geçimsizlik ve boşanmalar ortaya çıkabilir.

20

Yanıt Yok

Cevap Yazın