Eklektik Stil Nedir?

Eklektik Stil Nedir?

Farklı dallarda çeşitli stiller, ekoller bulunmaktadır. Bu stiller savundukları görüşler doğrultusunda sorunlara çeşitli çözümler getirmeye çalışmaktadır. Ancak tüm bu çözümler tek bir bakış açısından sunulmaktadır. Dolayısıyla bir konuda çözüm sağladıkları gibi, bazı konularda da çeşitli eksiklikler bulundurmaktadırlar. Bu sorunu eklektik stiller çözmeyi amaçlamaktadır. Eklektik stiller, özgür yapılarının oluşturduğu ortamla duruma göre gerektiği gibi uyum sağlayabilmektedir. Bu durum çeşitli durumlara birden çözüm getirebilme imkanlarını onlara sunmaktadır.

Eklektik Nedir?

Eklektik stili anlamak eklektik kelimesini anlamaktan geçmektedir. Eklektik birbiri içerisine geçmek anlamına gelmektedir. Bu durum çeşitli görüşlerin aynı anda kullanılması anlamına gelmektedir. Peki hangi görüşlerin kullanılacağı nasıl belirleniyor? Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda. İhtiyaçlar ve durumun yararları neleri gerektiriyorsa, eklektik bakışın seçimleri de bunların çözümünü içeriyor. Çözüm için gerekli tüm görüşler birleştiriliyor ve açık bırakılmıyor. Bu yöntem, hem sanat hem de bilim alanında kullanılan önemli bir çözüm imkanı sunmaktadır.

Eklektik Bakış Açısının Dekorasyon Stiline Uygulanması

Moda alanında çeşitli akımlar ve görüşler bulunmaktadır. Bunlar belli bir tarzda dekorasyon yapılmasını gerekli kılmaktadır. Örneğin bir stile göre dekorasyonunuzu gerçekleştirirseniz, sadece o tarzın havasını hissedebilirsiniz. Bu durum bir yandan diğer tarzları ve onların hislerini reddetmeniz anlamına gelmektedir. Eklektik bakış buna karşı çıkmaktadır.

Eklektik stile göre dekorasyondaki farklı akımların ve stillerin ögeleri bir arada kullanılabilir. Bu durum her mekanın kendine has kendine özel havasını yaratmasını sağlayacaktır. Bu sayede dekorasyonun yapılacağı alanın içerisinde hem seçilen stillerin havası estirilebilir, hem de alanın kendi havası yaratılabilmektedir.

Eklektik Bakış Açısının Avantajları

Eklektik bakış açısı çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajların başında özgürlük gelmektedir. Eklektik stil kendi başına bir stili ortaya koymaz. Farklı stilleri beğeniler ve ihtiyaçlar doğrultusunda karıştırır ve ortaya kişiye özel bir sonuç çıkarır.

Bu sonuç her zaman farklı ve kişiye özel olacaktır. Bu durum da eklektik stilin bir diğer avantajı olan biricikliği sağlamaktadır. Eklektik stilin her örneği tamamen kendine has ve özgüdür. Eklektik stilin tüm ihtiyaçları karşılamaya hazır yapısı da onun bir başka olumlu özelliğini gösterir durumda bulunmaktadır.

18

Yanıt Yok

Cevap Yazın