Tarihte İlk Madeni Parayı Kim Kullanmıştır?

Tarihte İlk Madeni Parayı Kim Kullanmıştır?

Tarih ticaretle, bilimle ve teknolojiyle gelişmiştir. Tarihin ilk zamanından bugüne dek insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Takas yöntemi de bunlardan biridir. Al gülüm ver gülüm gibidir bu yüzden tarih boyunca insanlar takas yöntemi yüzünden pek çok sorunla karşılaşmışlardır. Mesela bıçak almak isteyen bir adam karşı tarafa dana eti verir ancak burada şöyle bir sorun vardır; Bıçak satan kişinin dana etine ihtiyacı olmayabilir. Bu demek oluyor ki takas yöntemi ticaretin tıkanmasına yol açabilir. Ayrıca herhangi bir iki kişinin elinde birbirlerinin ihtiyacı olduğu şeyler olabilir ancak bu kişiler birbirlerini bulmakta zorlanıyor da olabilir, sonuçta eski tarihlerde ulaşım ve iletişim şu anki döneme göre pek kolay değildi.

Takas yönteminin ticari tıkanıklığa yol açması nedeniyle kişiler, devletler ya da imparatorluklar herkesin elinde olabilecek ortak, evrensel bir şeyin arayışına girmişti. Sonunda, Anadolu’da yaşayan Lidyalılar bütün tarihi değiştirecek, çığır açan bir şey icat ettiler, Para!

Bu gerçekten Dünya’yı değiştirdi, hem kullanımı kolaydı. İnsanlar farklı pratik bilgiler sayesinde parayı değişik şekilde kullandılar, akıllıca kullanan biriktirdi, doğru kullanamayan fakir kaldı.

Tarihte İlk Madeni Parayı Kim Kullanmıştır?

Parayı Lidyalılar bulmuştur ve aynı şekilde ilk parayı da Lidyalılar kullanmıştır. Ayrıca ilk paralar Lidya kralı Alyattes tarafından bastırılan madeni paralardır. Yani ilk madeni parayı kullanan da bulan da aynı Lidyalılardır.

Para İlk Olarak Kim Tarafından, Ne zaman ve Nasıl İcat Edilmiştir?

Para ilk olarak M.Ö 7. yüzyılda Lidyalıların takas sisteminden başka bir ticari sistem araması ve bulması sonucu, Lidya kralının ilk parayı basma emri vermesiyle basılmıştır ve böylece de para icat edilmiş olur. Bu ilk  madeni paralar gümüşten oluşan sikkelerdi. Birbirlerine eşit olacak şekilde basılıyorlardı. Aynı şekilde altın ile de madeni paralar basılıyordu. Altın ile basılması madeni paraların, bizim bugün ki gibi 10 TL, 20 TL gibi paraların farklı değerde olmasını sağlıyordu.

Para, parayı ilk bulmuş Lidyalıların daha önceki zamanlarda Çinlilerin takas sistemi sırasında kullanmakta olduğu bıçak ve demir gibi eşyalardan esinlenmesiyle üretilmiş oldu. İlk üretilen paralar madeni paralardan oluşmaktaydı. Bütün basılan madeni paraların hepsi aynı boyutta üretilmekteydi. Bu üretilen madeni paraların üzerlerinde farklı simgeler ve o dönemde hüküm süren kralın yüzü yer alabiliyordu. Lidya kralının emri ile basılmış olan bu madeni paralar tarihteki ilk paralar olarak kabul edilmekte. Lidyalılar ürettikleri para sayesinde kısa bir süre içerisinde çevrelerinde önemli bir güç haline gelmeyi başarmışlardır. Böylece halkın refah seviyesi de günden günde artarak devam etmiştir.

Para bu şekilde ilk kez insanlık tarihi açısından önemli bir sürü olaya tanıklık etmemize neden oldu. Artık ticarette takas devrinin bitmesine, insanların ihtiyacı olmayan şeyleri zorunlu şekilde almamalarına yarıyordu. Paranın bulunması ile birlikte çok daha avantajlı olması nedeniyle Anadolu’dan önce Akdeniz medeniyetlerine ondan sonra da kısa bir sürede Dünya’nın her bir yanına para yayılmış, ticaret çok daha gelişmiş oldu.

4

Yanıt Yok

Cevap Yazın