duygusal zeka

Çocuklarda Duygusal Gelişimin Önemi

Yetişkin insanlar için duyguları tanımlama, doğru ve yanlışı ayırt etme, haklı ve haksıza karar verebilme yeteneği genellikle çok zor değildir. Elbette bu kolaylık tecrübe edinmiş olmaktan ileri gelir. Çocukların da belli bir olgunluğa erişebilmeleri için bu tip duyguları deneyimlemeleri gerekir.

duygusal zeka

duygusal zeka

Ebeveynler çocukları yalnızca toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiğine dair değil aynı zamanda duygusal anlamda olgunluğa kavuşulması için de eğitim vermelidir. Ailesinden yeterince ilgi görmemiş, sevilmemiş çocukların, bu tip duygularla tanıştığı ilk zamanlarda bocalamasına sebep olabilir. Aileden kopuk biri olmasına yol açabilir.

Sağlıklı Bir Duygusal Gelişim İçin Neler Yapılmalı?

Çocuklarda sevgi, empati, paylaşımcılık, anlayış, saygı gibi hepsi birbiriyle ilintili olan duyguların gelişimi ailedeki iletişimin güçlülüğü ile mümkün olur. Ebeveynlerin bazı önemsiz gördükleri nüanslar çocuklarda büyük etkiler yaratabilir ve onların olumsuz özellikler edinmesine yol açabilir.

duygusal gelişim

duygusal gelişim

Örneğin, 3 – 4 yaşlarındaki çocukların isteklerinin sürekli gerçekleştirilmesi belki onların hırçınlık yapmalarına ya da ağlamalarına engel olur ancak onlarda doyumsuzluk, şımarıklık gibi karakterlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Talepkar, memnuniyetsiz insanlara dönüşebilirler. Bazı isteklerin yerine getirilmesi için şartların olgunlaşması gerektiği ya da bazı şeylerin fazlasının zararlı olabileceği tatlı dille izah edilebilir. Bu sayede çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurulduğu gibi onlara empati kurma, anlayışlı olma, yetinme duyguları da öğretilir. Çocukların isteklerinin reddedilmesi esnasında agresif olunmaması çocuğun hatalarıyla da sevildiğine dair fikirler edinmesinde etkili olur.

6

Yanıt Yok

Cevap Yazın